header image

Sodni prevodi tekstov

Posted by: andrej | September 16, 2009 | No Comment |

Sodni prevodi tekstov so prevodi tekstov, ki jih opravijo sodno zapriseženi prevajalci. Sodne prevode torej ne morejo opravljati vsi prevajalci. Gre namreč za to, da se poleg prevoda opravi še sodna overovitev, ob tem pa pogosto gre za listine, ki so bolj zahtevne in kjer je še posebno pomembno, da prevajalec ne naredi nobene napake ali opravi napačnega prevoda besede oziroma besedne zveze. Tudi zato je običajno, da sodni prevodi oziroma uradni prevodi stanejo nekoliko več kot navadni prevodi.

under: Uncategorized

Leave a response -

You must be logged in to post a comment.

Categories