header image

Letna jezikoslovna konferenca IJAS na Malti

Posted by: andrej | March 6, 2011 | No Comment |

Serija konferenc združenja IJAS poteka vsako leto v več mestih po celi Evropi oziroma po celem svetu. Letpšnja konferenca poteka na otoku Gozo, ki je del Republike Malte, in sicer od šestega do desetega marca. Vse konference, ki so organizirane v okviru združenja IJAS, imajo tri primarne cilje, ki so pomembni pri vsaki konferenci. Prvi cilj je ponuditi znanstvenikom iz različnih disciplin in držav priložnost, da rezultate svojih raziskav predstavijo širši javnosti oziroma ljudem iz iste stroke, ki prihajajo iz mnogih držav. Drugi cilj konferenc je, da znanstvenikom in strokovnjakom ponudijo povratne informacije glede njihovega raziskovalnega dela in jim omogočiti, da stopijo v kontakt s strokovnjaki iz drugih držav in z njimi sodelujejo, tretji cilj pa je akademikom, ki se želijo dodatno izpopolnjevati v tujini, predstaviti možnosti, ki so jim na voljo in jim olajšati iskanje ustrezne raziskovalne ustanove. Konferenca pa ni zanimiva zgolj strokovnjakom s področja jezikoslovja, temveč tudi vsem učiteljem, ki poučujejo jezik na katerikoli ravni, prevajalcem z raznih področij, študentom jezika, tolmačem in seveda vsem, ki imajo med opravljanjem svojega dela pogosto opraviti s tujimi jeziki.

under: Uncategorized

Leave a response -

You must be logged in to post a comment.

Categories