header image

Cerkovna ordninga

Posted by: admin | September 22, 2014 | No Comment |

Letos mineva 450 let od izida Trubarjeve Cerkovne ordninge, ki ob Katekizmu in svetopisemskih prevodih predstavlja eno izmed njegovih najpomembnejših del. Leta 1564 v Tübingenu izdan cerkveni red je izšel v nakladi 400 izvodov, od katerih pa je bila večina že kmalu po izidu zaplenjena in uničena. Knjiga je sestavljena iz treh večjih vsebinsko zaokroženih poglavij oz. delov, kateri so členjeni po načelu vprašanje – odgovor; na koncu pa najdemo tudi seznam obravnavanih tem. V cerkvenem redu je tako predstavljen Trubarjev vidik pravne, organizacijske in duhovne ureditve slovenske cerkve ter hkrati velja tudi za prvo v slovenskem jeziku napisano delo, ki je namenjeno zgolj izobraženemu bralcu. Ob visoki obletnici od izdaje le-tega, si lahko v NUK-u ogledate razstavljenega tudi enega izmed dveh še ohranjenih izvodov.

under: Uncategorized

Comments are closed.

Categories