Lektoriranje – blog

Archive for December, 2009


Lektoriranje prevodov

Prevajalske agencija ob storitvi prevajanja pogosto ponujajo hkrati tudi storitev lektoriranja. Nekatere prevajalske agencije imajo storitev lektoriranja že vključeno v ceno prevoda, pri drugih prevajalskih agencijah pa je potrebno storitev lektoriranje prevodov doplačati. Lektoriranje prevodov lahko pomembno izboljša kakovost končnega izdelka, zlasti v primeru, ko je zelo pomembno, da je končno besedilo stilsko čimbolje oblikovano in ko zelo pomembno, da je končno besedilo lokalizirano za končno ciljno publiko. Seveda pa se storitev lektoriranja ponuja tudi samostojno za vse vrste besedil, največkrat za lektoriranje diplomskih nalog.