Prevajalci, ki izvajajo prevajanje poslovnih dokumentov se morajo zavedati razlik v izvornem in ciljnem jeziku, ki obstajajo pri poslovnih dokumentih. Zelo pomembno je tudi, da imajo dobro poznavanje vsebin s katerega je besedilo, katerega prevod je potrebno opraviti. Če je npr. besedilo letno poročilo, potem je potrebno dobro poznavanje finančnih pojmov, ki nastopajo v letnih poročilih. Pri pogodbah je spet potrebno dobro poznavanje pravnih pojmov. Ko gre za prevajanje iz angleščine v slovenščino tudi poznavanje različnih pravnih sistemov.