Prevajanje splošnih besedil

Prevajalci, ki prevajajo splošna besedila morajo dobro poznati kulturo izvirnega in ciljnega jezika. Prav tako morajo poznavati prevajalske procese, računalniške in tehnične pripomočke. Morajo biti usposobljeni za tvorjenje različnih tipov nestrokovnih besedil v ciljnem jeziku prevoda. Morajo upoštevati upoštevati željein pričakovanja naročnikov in biti sposobni tvoriti kar najustreznejše prevode iz slogovnega vidika. Predvsem pa morajo svojo delo skrbno in profesionalno opraviti kot to pričakuje naročnik prevoda.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.