Angleščina in internet

Glavni večji internetni začetki so se zgodili v ZDA, zato niti ni toliko presenetljivo, da je v začetnem obdobju interneta angleščina na internetu v veliki meri prevladovala glede na druge jezike. K temu je prispevalo tudi to, da je veliko tehnoloških podjetij s sedežem v Silicon Valleyu, ZDA. V zadnjem času, s tem ko je internet postal veliko bolj dostopen tudi pri prebivalstvu v razvijajočih se trgih (emerging markets), pa se veča delež interneta v drugih jezikih, kot je španščina in zlasti kitajščina. Kitajska ima tako že več internetnih ponudnikov kot je prebivalcev ZDA. Na dolgi rok lahko tako pričakujemo, da bo vsaj številčno kitajščina na internetu prevladala nad angleščino.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.