Archive for March, 2009

Mar 17 2009

Delphi in Pascal

Published by under pascal

Da sem sploh začel programirati v Delphiju je pravzaprav zaslužen programski jezik, ki je nekako predhodnik Delphija, namreč Turbo Pascal. V slednjem sem se naučil večine tega, kar rabim v Delphiju, razen seveda objektnega programiranja. Ja, kje so že časi, ko sem tipkal kodo v modrem zaslonu Turbo Pascala. In kaj vse se je dalo narediti, še zdaj se spomnim, ko mi je enkrat uspelo izrisati kaotične vzorce, fraktale z serijo rekurzivnih enačb.

No responses yet

Mar 01 2009

Delphi programiranje

Published by under delphi

Od vseh programskih jezikov, ki jih obvladam, npr. perl, php, delphi,… moram reči, da mi je Delphi najbolj intuitiven in v tem programskem jeziku tudi najhitreje programiram. V ostalih primerih, zlasti perlu gredo stvari veliko počasneje. Prav zanimivo je,  kako kakovost programskega jezika vpliva na produktivnost v tej sferi. Å koda je le, da je Delphi tako malo razširjen, predvsem zaradi večjih konkurentov, ki so ga na veliko izrinili iz Win32 programiranja, v katerem je bil pravzaprav Delphi tisti, ki je na začetku vpeljal glavne inovacije.

No responses yet