Archive for the 'pascal' Category

Mar 17 2009

Delphi in Pascal

Published by under pascal

Da sem sploh začel programirati v Delphiju je pravzaprav zaslužen programski jezik, ki je nekako predhodnik Delphija, namreč Turbo Pascal. V slednjem sem se naučil večine tega, kar rabim v Delphiju, razen seveda objektnega programiranja. Ja, kje so že časi, ko sem tipkal kodo v modrem zaslonu Turbo Pascala. In kaj vse se je dalo narediti, še zdaj se spomnim, ko mi je enkrat uspelo izrisati kaotične vzorce, fraktale z serijo rekurzivnih enačb.

No responses yet